Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA w 2019r.

 
Data szkolenia:   
2019-12-09   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel w Centrum miasta   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 29 listopada 2019r. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiazuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

 1. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO

 2. Jak potwierdzanie sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO?
  1. Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)

 3. Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., -zasady zbierania oświadczeń o średnim dochodzie na członka rodziny oraz udokumentowania danych osobowych, upoważnień dla osób przetwarzających dane. Omówienie nowych regulacji precyzujących czas przechowywania danych uzyskanych w procesie przyznawania świadczeń socjalnych i wiele innych wynikających z najnowszych regulacji wchodzących w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.
 4. Kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS?

 5. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, czym jest gospodarstwo domowe?

 6. Jak tworzyć odpis na ZFŚS?

 7. Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?

 8. Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?

 9. Jak prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego? Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?

 10. Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?

 11. Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?

 12. Czego nie można finansować z ZFŚS?

 13. Jaką rolę pełni komisja socjalna?

 14. Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?

 15. Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?

 16. Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS?

 17. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

 18. Pytania i dyskusja

 

Panel dyskusyjny

 

Zajęcia poprowadzi - Katarzyna Smulczyk - praktyk, specjalista w zakresie kadr, płac i wynagrodzeń.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA w 2019r.


Data szkolenia:
2019-12-09   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel w Centrum miasta   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 29 listopada 2019r. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiazuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


 1. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO

 2. Jak potwierdzanie sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO?
  1. Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)

 3. Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., -zasady zbierania oświadczeń o średnim dochodzie na członka rodziny oraz udokumentowania danych osobowych, upoważnień dla osób przetwarzających dane. Omówienie nowych regulacji precyzujących czas przechowywania danych uzyskanych w procesie przyznawania świadczeń socjalnych i wiele innych wynikających z najnowszych regulacji wchodzących w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.
 4. Kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS?

 5. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, czym jest gospodarstwo domowe?

 6. Jak tworzyć odpis na ZFŚS?

 7. Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?

 8. Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?

 9. Jak prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego? Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?

 10. Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?

 11. Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?

 12. Czego nie można finansować z ZFŚS?

 13. Jaką rolę pełni komisja socjalna?

 14. Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?

 15. Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?

 16. Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS?

 17. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

 18. Pytania i dyskusja

 

Panel dyskusyjny

 

Zajęcia poprowadzi - Katarzyna Smulczyk - praktyk, specjalista w zakresie kadr, płac i wynagrodzeń.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl