Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

 
Data szkolenia:   
2019-09-16   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Hotel MERCURE, ul. Heweliusza 22   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 5 września 2019r. - koszt szkolenia 350 zł netto (430,50 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

Rezygnacja ze szkolenia.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Jeżeli rezygnacja wpłynie po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

 1. Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych
 2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 3. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
 4. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę i umów zleceń
 5. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 6. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 7. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)
 8. Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
 10. Premia uznaniowa a nagroda
 11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?
  • Wpływ zmiany składnika zmiennego na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  • Najnowsze stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
  • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
 14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia
  • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
  • Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika
  • Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto
 15. Pytania i dyskusja

 

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

 

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

 

 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce


Data szkolenia:
2019-09-16   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Hotel MERCURE, ul. Heweliusza 22   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 5 września 2019r. - koszt szkolenia 350 zł netto (430,50 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

Rezygnacja ze szkolenia.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Jeżeli rezygnacja wpłynie po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


 1. Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych
 2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 3. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
 4. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę i umów zleceń
 5. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 6. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 7. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)
 8. Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
 10. Premia uznaniowa a nagroda
 11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?
  • Wpływ zmiany składnika zmiennego na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  • Najnowsze stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
  • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
 14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia
  • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
  • Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika
  • Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto
 15. Pytania i dyskusja

 

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

 

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

 

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl