Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych

 
Data szkolenia:   
2019-06-26   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do  16 czerwca 2019r. - koszt szkolenia 341,46 zł. netto (420 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Rezygnacja ze szkolenia.

  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Jeżeli rezygnacja wpłynie po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.

  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%.

  Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

 

Od kilku lat można zauważyć zwiększenie się liczby cudzoziemców na polskim rynku pracy. Ukraincy, Białorusini, hindusi czy obywatele Nepalu w znacznej mierze zapełniają braki w zasobach kadrowych wielu przedsiębiorstw.

Z zatrudnianiem ich wiąże się coraz więcej obowiązków urzędowych. Wobec napływu pracowników z krajów egzotycznych pojawiają się coraz to nowe problemy.

Jak sobie z nimi poradzić? Jak wypełniać druki? Co zrobić w trudnych sytuacjach?

 

 

 

Cel szkolenia:

Ugruntowanie wiedzy z zakresu zasad dotyczących legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP wraz ze zmianami w tym zakresie, które nastąpiły w 2018r. Praktyczne ćwiczenia z zakresu wypełniania dokumentacji oraz rozwiązywania problemów mogących się pojawić w kontaktach z urzędami.

 

 

Szkolenie jest adresowane do:

pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych, a także do pracowników agencji pracy tymczasowej.

 

 

Program

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 • ogólne zasady i grupy cudzoziemców;

 • legalny pobyt i legalna praca

 

Dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Polsce

 • rodzaje dokumentów pobytowych

 • zasady starania się o wizę

 • zezwolenie na pobyt czasowy – wniosek, tryb postepowania - ćwiczenia

 

Oświadczenia o powierzenia pracy po nowemu

 • nowe zasady rejestracji

 • jakie dokumenty należy załączyć?

 • Najczęściej spotykane błędy

 • nowe dokumenty – ćwiczenia

 

Zezwolenia na pracę.

 • tryb postępowania

 • jakie dokumenty należy załączyć?

 • informacja starosty

 • ministerialny wykaz zawodów deficytowych - NOWOŚĆ

 • wypełnianie wniosku – ćwiczenia

 

Zezwolenie na pobyt i pracę.

 • tryb postępowania

 • jakie dokumenty należy załączyć?

 • najczęściej spotykane błędy

 • nowe dokumenty – ćwiczenia

 

 

Nowe zezwolenie wewnątrzkorporacyjne - Dyrektywa ICT - NOWOŚĆ

 1. Zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku - ZMIANY

  • tryb wydania

  • rodzaje działalności gospodarczej

  • nowe dokumenty - ćwiczenia

  • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia

  • zatrudnianie cudzoziemców jako pracowników sezonowych "Pomocnik rolnika" - NOWOŚĆ

 2. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

  • NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców

  • WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

 3. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 4. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

 

 

 

 

Zajęcia poprowadzi -  Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych


Data szkolenia:
2019-06-26   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do  16 czerwca 2019r. - koszt szkolenia 341,46 zł. netto (420 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Rezygnacja ze szkolenia.

  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Jeżeli rezygnacja wpłynie po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.

  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%.

  Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


 

Od kilku lat można zauważyć zwiększenie się liczby cudzoziemców na polskim rynku pracy. Ukraincy, Białorusini, hindusi czy obywatele Nepalu w znacznej mierze zapełniają braki w zasobach kadrowych wielu przedsiębiorstw.

Z zatrudnianiem ich wiąże się coraz więcej obowiązków urzędowych. Wobec napływu pracowników z krajów egzotycznych pojawiają się coraz to nowe problemy.

Jak sobie z nimi poradzić? Jak wypełniać druki? Co zrobić w trudnych sytuacjach?

 

 

 

Cel szkolenia:

Ugruntowanie wiedzy z zakresu zasad dotyczących legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP wraz ze zmianami w tym zakresie, które nastąpiły w 2018r. Praktyczne ćwiczenia z zakresu wypełniania dokumentacji oraz rozwiązywania problemów mogących się pojawić w kontaktach z urzędami.

 

 

Szkolenie jest adresowane do:

pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych, a także do pracowników agencji pracy tymczasowej.

 

 

Program

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 • ogólne zasady i grupy cudzoziemców;

 • legalny pobyt i legalna praca

 

Dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Polsce

 • rodzaje dokumentów pobytowych

 • zasady starania się o wizę

 • zezwolenie na pobyt czasowy – wniosek, tryb postepowania - ćwiczenia

 

Oświadczenia o powierzenia pracy po nowemu

 • nowe zasady rejestracji

 • jakie dokumenty należy załączyć?

 • Najczęściej spotykane błędy

 • nowe dokumenty – ćwiczenia

 

Zezwolenia na pracę.

 • tryb postępowania

 • jakie dokumenty należy załączyć?

 • informacja starosty

 • ministerialny wykaz zawodów deficytowych - NOWOŚĆ

 • wypełnianie wniosku – ćwiczenia

 

Zezwolenie na pobyt i pracę.

 • tryb postępowania

 • jakie dokumenty należy załączyć?

 • najczęściej spotykane błędy

 • nowe dokumenty – ćwiczenia

 

 

Nowe zezwolenie wewnątrzkorporacyjne - Dyrektywa ICT - NOWOŚĆ

 1. Zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku - ZMIANY

  • tryb wydania

  • rodzaje działalności gospodarczej

  • nowe dokumenty - ćwiczenia

  • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia

  • zatrudnianie cudzoziemców jako pracowników sezonowych "Pomocnik rolnika" - NOWOŚĆ

 2. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

  • NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców

  • WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

 3. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 4. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

 

 

 

 

Zajęcia poprowadzi -  Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl