Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

 
Data szkolenia:   
2019-09-24   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Centrum miasta   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 17 września 2019r. koszt szkolenia 341,46 zł. netto (420 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 


od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Zajecia trwają w godzinach 10.00-15.00

 

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

 

Plan

 

Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.

 

Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów

 • sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+)

 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia  - (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)

 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS

 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia

 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych

 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego

 • obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO

 • zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów

 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS

 • program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej

 

Zmiana wysokości odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych - zmiany od 01 stycznia 2019 r.

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich
 • wysokość odpisów w 2019 roku w tym dobrowolnych
 • możliwość dowolnego ustalania wysokości odpisów
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 

Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego

 

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

 

Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:

 • na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe

 

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS - zmiany w opodatkowaniu świadczeń od 01 stycznia 2018 r.

 • paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie
 • kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.

 

Zasady dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu

 • zapisy w tytułach wykonawczych podstawą do dokonywania potrąceń
 • stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Sprawiedliwości dot. potrąceń
 • w jakiej wysokości należy dokonać potrącenia

 

Zajęcia poprowadzi Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową.Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 
Opis noclegów:  

  

 •  


 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA


Data szkolenia:
2019-09-24   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Centrum miasta   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 17 września 2019r. koszt szkolenia 341,46 zł. netto (420 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 

 od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Zajecia trwają w godzinach 10.00-15.00

 

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

 

Plan

 

Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.

 

Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów

 • sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+)

 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia  - (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)

 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS

 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia

 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych

 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego

 • obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO

 • zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów

 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS

 • program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej

 

Zmiana wysokości odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych - zmiany od 01 stycznia 2019 r.

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich
 • wysokość odpisów w 2019 roku w tym dobrowolnych
 • możliwość dowolnego ustalania wysokości odpisów
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 

Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego

 

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

 

Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:

 • na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe

 

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS - zmiany w opodatkowaniu świadczeń od 01 stycznia 2018 r.

 • paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie
 • kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.

 

Zasady dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu

 • zapisy w tytułach wykonawczych podstawą do dokonywania potrąceń
 • stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Sprawiedliwości dot. potrąceń
 • w jakiej wysokości należy dokonać potrącenia

 

Zajęcia poprowadzi Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową.Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl