Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek alfabetyczny wedgług miast

 

Gdańsk

Podatek dochodowy od osób fizycznych (nowe druki PIT)

 

Gdańsk  w dniu: 2019-01-21     Termin szkolenia gwarantowany

Łódź

Kompendium zmian w 2019 roku

Prawo Pracy - ZUS - Podatek dochodowy, E-akta osobowe - Nowe formularze PIT ZUS, Pracownicze Plany Kapitałowe

Łódź  w dniu: 2019-01-21     Termin szkolenia gwarantowany

Warszawa

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018/2019

 

Warszawa  w dniu: 2019-01-22     Termin szkolenia gwarantowany

Warszawa

Dokumentacja pracownicza (akta osobowe, ewidencja czasu pracy) oraz inne zmiany od stycznia 2019r.

Warszawa  w dniu: 2019-01-22     Termin szkolenia gwarantowany

Katowice

Program Płatnik 10.02.002, korygowanie dokumentów (nowe dokumenty ubezpieczeniowe ZUS OSW i ZUS RIA) - warsztaty komputerowe

Katowice  w dniu: 2019-01-23    

Toruń

Praktyczne warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

(akta osobowe, ewidencja czasu pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring)

Toruń  w dniu: 2019-01-24    

Lublin

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018/2019

Lublin  w dniu: 2019-01-25    

Katowice

NOWOŚCI W EMERYTURACH i RENTY w 2019r.

 

Katowice  w dniu: 2019-01-28    

Bydgoszcz

NOWOŚCI W EMERYTURACH i RENTY w 2019r.

Bydgoszcz  w dniu: 2019-01-28    

Warszawa

NOWOŚCI W EMERYTURACH i RENTY w 2019r.

Warszawa  w dniu: 2019-01-29    

Bydgoszcz

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018/2019

Bydgoszcz  w dniu: 2019-02-01    

Katowice

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019r.

 

Katowice  w dniu: 2019-02-05    

Katowice

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

Katowice  w dniu: 2019-02-07    

Katowice

Praktyczne warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

(akta osobowe, ewidencja czasu pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring)

Katowice  w dniu: 2019-02-07    

Katowice

Kompendium zmian w 2019 roku

Prawo Pracy - ZUS - Podatek dochodowy, E-akta osobowe - Nowe formularze PIT ZUS, Pracownicze Plany Kapitałowe

Katowice  w dniu: 2019-02-08    

Wrocław

Prowadzenie i przechowywanie Dokumentacji Pracowniczej, E-akta osobowe, nowe formularze ZUS

Wrocław  w dniu: 2019-02-08    

Warszawa

Kompendium zmian w 2019 roku

Prawo Pracy - ZUS - Podatek dochodowy, E-akta osobowe Nowe formularze PIT ZUS, Pracownicze Plany Kapitałowe

Warszawa  w dniu: 2019-02-11    

Bydgoszcz

Składki na ZUS od stycznia 2019r. - nowe druki i obowiązki płatników składek.

 

Bydgoszcz  w dniu: 2019-02-12    

Warszawa

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA po zmianach w 2019 r.

w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO aktualnego orzecznictwa

Warszawa  w dniu: 2019-02-14    

Warszawa

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

Warszawa  w dniu: 2019-02-14    

Gdańsk

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

 

Gdańsk  w dniu: 2019-02-15    

Katowice

PRACODAWCA A OCHRONA DANYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE ORAZ STANOWISK ORGANYU NADZORCZEGO - prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej archiwizacja, ZFŚS, współpraca ze związkami zawodowymi, bhp, monitoring

Katowice  w dniu: 2019-02-15    

Poznań

Ubezpieczenia społeczne – nowe druki 2019

Zasiłki 2019 - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.   

Poznań  w dniu: 2019-02-15    

Olsztyn

Składki na ZUS  w 2019 r. Praktyka i Problemy

Olsztyn  w dniu: 2019-02-15    

Lublin

Składki na ZUS w 2019r.  oraz Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze

Lublin  w dniu: 2019-02-18    

Olsztyn

Prawo pracy w 2019r. akta osobowe, ewidencja czasu pracy, elektronizacja dokumentacji pracowniczej 

Olsztyn  w dniu: 2019-02-19    

Poznań

Praktyczne warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców

według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. (akta osobowe, ewidecja czasu pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring)

Poznań  w dniu: 2019-02-20    

Bydgoszcz

Dokumentacja pracownicza, rekrutacja oraz zatrudnienie w 2019 r. – nowe przepisy prawa pracy.

Bydgoszcz  w dniu: 2019-02-21    

Katowice

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA w 2019r.

Katowice  w dniu: 2019-02-21    

Olsztyn

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Olsztyn  w dniu: 2019-02-21    

Lublin

Dokumentacja pracownicza  w 2019r. (zmiany w dokumentach rozliczeniowych do ZUS, akta osobowe)

Lublin  w dniu: 2019-02-21    

Gdańsk

Program Płatnik 10.02.002, korygowanie dokumentów (nowe dokumenty ubezpieczeniowe ZUS OSW i ZUS RIA) - warsztaty komputerowe

Gdańsk  w dniu: 2019-02-21    

Warszawa

Dokumentacja pracownicza  w 2019r. (zmiany w dokumentach rozliczeniowych do ZUS, akta osobowe)

 

Warszawa  w dniu: 2019-02-21    

Warszawa

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Warszawa  w dniu: 2019-02-22    

Bydgoszcz

Program Płatnik 10.02.002, korygowanie dokumentów (nowe dokumenty ubezpieczeniowe ZUS OSW i ZUS RIA) - warsztaty komputerowe

Bydgoszcz  w dniu: 2019-02-25    

Wrocław

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018/2019

 

Wrocław  w dniu: 2019-02-27    

Warszawa

ZUS w praktyce –składki i zasiłki w 2019 r.

 

Warszawa  w dniu: 2019-03-08    

Warszawa

PODATEK VAT - Zmiany w podatku VAT w roku 2019

Warszawa  w dniu: 2019-03-18    

Warszawa

Naliczanie wynagrodzeń w 2019r.

Warszawa  w dniu: 2019-03-22    

Gdańsk

PODATEK VAT - Zmiany w podatku VAT w roku 2019

Gdańsk  w dniu: 2019-03-29    

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Gdańsk

Podatek dochodowy od osób fizycznych (nowe druki PIT)

 

Gdańsk  w dniu: 2019-01-21     Termin szkolenia gwarantowany

Łódź

Kompendium zmian w 2019 roku

Prawo Pracy - ZUS - Podatek dochodowy, E-akta osobowe - Nowe formularze PIT ZUS, Pracownicze Plany Kapitałowe

Łódź  w dniu: 2019-01-21     Termin szkolenia gwarantowany

Warszawa

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018/2019

 

Warszawa  w dniu: 2019-01-22     Termin szkolenia gwarantowany

Warszawa

Dokumentacja pracownicza (akta osobowe, ewidencja czasu pracy) oraz inne zmiany od stycznia 2019r.

Warszawa  w dniu: 2019-01-22     Termin szkolenia gwarantowany

Katowice

Program Płatnik 10.02.002, korygowanie dokumentów (nowe dokumenty ubezpieczeniowe ZUS OSW i ZUS RIA) - warsztaty komputerowe

Katowice  w dniu: 2019-01-23    

Toruń

Praktyczne warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

(akta osobowe, ewidencja czasu pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring)

Toruń  w dniu: 2019-01-24    

Lublin

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018/2019

Lublin  w dniu: 2019-01-25    

Katowice

NOWOŚCI W EMERYTURACH i RENTY w 2019r.

 

Katowice  w dniu: 2019-01-28    

Bydgoszcz

NOWOŚCI W EMERYTURACH i RENTY w 2019r.

Bydgoszcz  w dniu: 2019-01-28    

Warszawa

NOWOŚCI W EMERYTURACH i RENTY w 2019r.

Warszawa  w dniu: 2019-01-29    

Bydgoszcz

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018/2019

Bydgoszcz  w dniu: 2019-02-01    

Katowice

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019r.

 

Katowice  w dniu: 2019-02-05    

Katowice

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

Katowice  w dniu: 2019-02-07    

Katowice

Praktyczne warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

(akta osobowe, ewidencja czasu pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring)

Katowice  w dniu: 2019-02-07    

Katowice

Kompendium zmian w 2019 roku

Prawo Pracy - ZUS - Podatek dochodowy, E-akta osobowe - Nowe formularze PIT ZUS, Pracownicze Plany Kapitałowe

Katowice  w dniu: 2019-02-08    

Wrocław

Prowadzenie i przechowywanie Dokumentacji Pracowniczej, E-akta osobowe, nowe formularze ZUS

Wrocław  w dniu: 2019-02-08    

Warszawa

Kompendium zmian w 2019 roku

Prawo Pracy - ZUS - Podatek dochodowy, E-akta osobowe Nowe formularze PIT ZUS, Pracownicze Plany Kapitałowe

Warszawa  w dniu: 2019-02-11    

Bydgoszcz

Składki na ZUS od stycznia 2019r. - nowe druki i obowiązki płatników składek.

 

Bydgoszcz  w dniu: 2019-02-12    

Warszawa

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA po zmianach w 2019 r.

w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO aktualnego orzecznictwa

Warszawa  w dniu: 2019-02-14    

Warszawa

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

Warszawa  w dniu: 2019-02-14    

Gdańsk

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

 

Gdańsk  w dniu: 2019-02-15    

Katowice

PRACODAWCA A OCHRONA DANYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE ORAZ STANOWISK ORGANYU NADZORCZEGO - prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej archiwizacja, ZFŚS, współpraca ze związkami zawodowymi, bhp, monitoring

Katowice  w dniu: 2019-02-15    

Poznań

Ubezpieczenia społeczne – nowe druki 2019

Zasiłki 2019 - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.   

Poznań  w dniu: 2019-02-15    

Olsztyn

Składki na ZUS  w 2019 r. Praktyka i Problemy

Olsztyn  w dniu: 2019-02-15    

Lublin

Składki na ZUS w 2019r.  oraz Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze

Lublin  w dniu: 2019-02-18    

Olsztyn

Prawo pracy w 2019r. akta osobowe, ewidencja czasu pracy, elektronizacja dokumentacji pracowniczej 

Olsztyn  w dniu: 2019-02-19    

Poznań

Praktyczne warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców

według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. (akta osobowe, ewidecja czasu pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring)

Poznań  w dniu: 2019-02-20    

Bydgoszcz

Dokumentacja pracownicza, rekrutacja oraz zatrudnienie w 2019 r. – nowe przepisy prawa pracy.

Bydgoszcz  w dniu: 2019-02-21    

Katowice

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA w 2019r.

Katowice  w dniu: 2019-02-21    

Olsztyn

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Olsztyn  w dniu: 2019-02-21    

Lublin

Dokumentacja pracownicza  w 2019r. (zmiany w dokumentach rozliczeniowych do ZUS, akta osobowe)

Lublin  w dniu: 2019-02-21    

Gdańsk

Program Płatnik 10.02.002, korygowanie dokumentów (nowe dokumenty ubezpieczeniowe ZUS OSW i ZUS RIA) - warsztaty komputerowe

Gdańsk  w dniu: 2019-02-21    

Warszawa

Dokumentacja pracownicza  w 2019r. (zmiany w dokumentach rozliczeniowych do ZUS, akta osobowe)

 

Warszawa  w dniu: 2019-02-21    

Warszawa

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Warszawa  w dniu: 2019-02-22    

Bydgoszcz

Program Płatnik 10.02.002, korygowanie dokumentów (nowe dokumenty ubezpieczeniowe ZUS OSW i ZUS RIA) - warsztaty komputerowe

Bydgoszcz  w dniu: 2019-02-25    

Wrocław

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018/2019

 

Wrocław  w dniu: 2019-02-27    

Warszawa

ZUS w praktyce –składki i zasiłki w 2019 r.

 

Warszawa  w dniu: 2019-03-08    

Warszawa

PODATEK VAT - Zmiany w podatku VAT w roku 2019

Warszawa  w dniu: 2019-03-18    

Warszawa

Naliczanie wynagrodzeń w 2019r.

Warszawa  w dniu: 2019-03-22    

Gdańsk

PODATEK VAT - Zmiany w podatku VAT w roku 2019

Gdańsk  w dniu: 2019-03-29    

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl