Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek alfabetyczny wedgług miast

 

Toruń

Prawo pracy

Dokumentacja pracownicza, rekrutacja oraz zatrudnienie w 2019 r. – nowe przepisy prawa pracy.

Toruń  w dniu: 2019-03-21    

Lublin

Praktyczne warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców

według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (akta osobowe, ewidecja czasu pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring)

Lublin  w dniu: 2019-03-22     Termin szkolenia gwarantowany

Katowice

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze na Liście płac w 2019 roku

w sytuacjach wątpliwych w aspekcie rozliczeń składkowo - podatkowych

Katowice  w dniu: 2019-03-28    

Katowice

Składki na ZUS w 2019r.  oraz Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze

 

Katowice  w dniu: 2019-03-29    

Gdańsk

PODATEK VAT - Zmiany w podatku VAT w roku 2019

Gdańsk  w dniu: 2019-03-29    

Toruń

Podatki w 2019r. - VAT, CIT i PIT 

Toruń  w dniu: 2019-04-03    

Łódź

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze na Liście płac w 2019 roku

w sytuacjach wątpliwych w aspekcie rozliczeń składkowo - podatkowych

 

Łódź  w dniu: 2019-04-09    

Wrocław

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych - Alternatywa wyboru,  Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego

 

Wrocław  w dniu: 2019-04-09    

Warszawa

ZUS w praktyce –składki i zasiłki w 2019 r.

 

Warszawa  w dniu: 2019-04-10    

Olsztyn

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

Olsztyn  w dniu: 2019-04-10    

Bydgoszcz

Prawo pracy w 2019r.

Dokumentacja pracownicza, PPK, akta osobowe, ewidencja czasu pracy

Bydgoszcz  w dniu: 2019-04-11    

Olsztyn

Czas pracy - nowe zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy

 

Olsztyn  w dniu: 2019-04-12    

Wrocław

Czas pracy - nowe zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy

Wrocław  w dniu: 2019-04-12    

Katowice

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

Katowice  w dniu: 2019-04-15    

Warszawa

Praktyczne warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców

według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (akta osobowe, ewidecja czasu pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring)

Warszawa  w dniu: 2019-04-15    

Poznań

Prawo pracy w 2019r. - dokumentacja pracownicza, akta osobowe, ewidencja czasu pracy

Poznań  w dniu: 2019-04-15    

Bydgoszcz

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

 

Bydgoszcz  w dniu: 2019-04-16    

Katowice

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA i ROZLICZANIA

CZASU PRACY po zmianach w 2019 r. z uwzględnieniem tworzenia nowej dokumentacji dot. czasu pracy

Katowice  w dniu: 2019-04-18    

Katowice

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych - Alternatywa wyboru, Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego

Katowice  w dniu: 2019-04-18    

Gdańsk

Podatek dochodowy od osób fizycznych - najnowsze wyjaśnienia i interpretacje

 

Gdańsk  w dniu: 2019-04-23    

Katowice

Podatki w 2019r. - VAT, CIT i PIT 

 

Katowice  w dniu: 2019-04-25    

Gdańsk

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

 

Gdańsk  w dniu: 2019-04-25    

Poznań

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

Poznań  w dniu: 2019-04-25    

Gdańsk

Prawo pracy w 2019r. - Dokumentacja pracownicza, akta osobowe, ewidencja czasu pracy

 

Gdańsk  w dniu: 2019-04-25    

Olsztyn

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

 

Olsztyn  w dniu: 2019-04-25    

Bydgoszcz

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

 

Bydgoszcz  w dniu: 2019-04-29    

Łódź

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

Łódź  w dniu: 2019-04-29    

Lublin

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Lublin  w dniu: 2019-04-29    

Bydgoszcz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

Bydgoszcz  w dniu: 2019-05-14    

Warszawa

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

Warszawa  w dniu: 2019-05-16    

Lublin

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

 

Lublin  w dniu: 2019-05-16    

Gdańsk

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Gdańsk  w dniu: 2019-05-20    

Bydgoszcz

Prawo pracy po zmianach w 2019r. - Dokumentacja pracownicza, rekrutacja oraz zatrudnienie

Bydgoszcz  w dniu: 2019-05-29    

Bydgoszcz

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)  – Obowiązki pracodawców

Bydgoszcz  w dniu: 2019-05-29    

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Toruń

Prawo pracy

Dokumentacja pracownicza, rekrutacja oraz zatrudnienie w 2019 r. – nowe przepisy prawa pracy.

Toruń  w dniu: 2019-03-21    

Lublin

Praktyczne warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców

według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (akta osobowe, ewidecja czasu pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring)

Lublin  w dniu: 2019-03-22     Termin szkolenia gwarantowany

Katowice

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze na Liście płac w 2019 roku

w sytuacjach wątpliwych w aspekcie rozliczeń składkowo - podatkowych

Katowice  w dniu: 2019-03-28    

Katowice

Składki na ZUS w 2019r.  oraz Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze

 

Katowice  w dniu: 2019-03-29    

Gdańsk

PODATEK VAT - Zmiany w podatku VAT w roku 2019

Gdańsk  w dniu: 2019-03-29    

Toruń

Podatki w 2019r. - VAT, CIT i PIT 

Toruń  w dniu: 2019-04-03    

Łódź

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze na Liście płac w 2019 roku

w sytuacjach wątpliwych w aspekcie rozliczeń składkowo - podatkowych

 

Łódź  w dniu: 2019-04-09    

Wrocław

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych - Alternatywa wyboru,  Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego

 

Wrocław  w dniu: 2019-04-09    

Warszawa

ZUS w praktyce –składki i zasiłki w 2019 r.

 

Warszawa  w dniu: 2019-04-10    

Olsztyn

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

Olsztyn  w dniu: 2019-04-10    

Bydgoszcz

Prawo pracy w 2019r.

Dokumentacja pracownicza, PPK, akta osobowe, ewidencja czasu pracy

Bydgoszcz  w dniu: 2019-04-11    

Olsztyn

Czas pracy - nowe zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy

 

Olsztyn  w dniu: 2019-04-12    

Wrocław

Czas pracy - nowe zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy

Wrocław  w dniu: 2019-04-12    

Katowice

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

Katowice  w dniu: 2019-04-15    

Warszawa

Praktyczne warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców

według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (akta osobowe, ewidecja czasu pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring)

Warszawa  w dniu: 2019-04-15    

Poznań

Prawo pracy w 2019r. - dokumentacja pracownicza, akta osobowe, ewidencja czasu pracy

Poznań  w dniu: 2019-04-15    

Bydgoszcz

Zasiłki  od  teorii  do  praktyki – jak interpretować przepisy

 

Bydgoszcz  w dniu: 2019-04-16    

Katowice

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA i ROZLICZANIA

CZASU PRACY po zmianach w 2019 r. z uwzględnieniem tworzenia nowej dokumentacji dot. czasu pracy

Katowice  w dniu: 2019-04-18    

Katowice

Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych - Alternatywa wyboru, Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego

Katowice  w dniu: 2019-04-18    

Gdańsk

Podatek dochodowy od osób fizycznych - najnowsze wyjaśnienia i interpretacje

 

Gdańsk  w dniu: 2019-04-23    

Katowice

Podatki w 2019r. - VAT, CIT i PIT 

 

Katowice  w dniu: 2019-04-25    

Gdańsk

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

 

Gdańsk  w dniu: 2019-04-25    

Poznań

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

Poznań  w dniu: 2019-04-25    

Gdańsk

Prawo pracy w 2019r. - Dokumentacja pracownicza, akta osobowe, ewidencja czasu pracy

 

Gdańsk  w dniu: 2019-04-25    

Olsztyn

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

 

Olsztyn  w dniu: 2019-04-25    

Bydgoszcz

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

 

Bydgoszcz  w dniu: 2019-04-29    

Łódź

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

Łódź  w dniu: 2019-04-29    

Lublin

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Lublin  w dniu: 2019-04-29    

Bydgoszcz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

Bydgoszcz  w dniu: 2019-05-14    

Warszawa

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

Warszawa  w dniu: 2019-05-16    

Lublin

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – Obowiązki pracodawców

 

Lublin  w dniu: 2019-05-16    

Gdańsk

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Gdańsk  w dniu: 2019-05-20    

Bydgoszcz

Prawo pracy po zmianach w 2019r. - Dokumentacja pracownicza, rekrutacja oraz zatrudnienie

Bydgoszcz  w dniu: 2019-05-29    

Bydgoszcz

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)  – Obowiązki pracodawców

Bydgoszcz  w dniu: 2019-05-29    

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl