Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienie z podatku od 1 sierpnia 2019 dla młodych podatników, obniżony PIT do 17%, podwyższone koszty podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT

 
Data szkolenia:   
2019-11-10   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Warszawa - Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Sienna 39   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 21 października 2019r. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

 

Prowadzący: Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów

1. Nowe zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych: 

 

Zakres przedmiotowy ulgi 

 • jakiego rodzaju dochody  podlegają temu zwolnieniu

 • jaki limit objęty zwolnieniem w roku 2019 a jaki w kolejnych latach,  

 

Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji:

 • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika,

 • składki ZUS od dochodów wolnych od PIT,

 • naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT

 • zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.

   

2. Podwyższenie kosztów pracowniczych, w tym:

 •  nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji,

 • potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a roczne limity kosztów uzyskania przychodów,

 • koszty działalności wykonywanej osobiście, w tym koszty zarządu, rady nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich.

 

3. Zmiana skali podatkowej, w tym:

 • potrącanie stawki podatku 17 % - data wejścia w życie regulacji,

 • pobór zaliczek na podatek w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a rozliczenie roczne podatku,

 • stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek,

 • stawka 17,75% - kiedy płatnik potrąci zaliczkę w takiej wysokości,

 • nowa skala PIT, a umowy opodatkowane ryczałtem

 • roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek

 

4. Świadczenia nieodpłatne jako przychód ze stosunku pracy – kontekst orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego , w tym:

 • spotkania okolicznościowe, wycieczki, dowóz pracownika do zakładu pracy, ubezpieczenia, pakiety medyczne, itp.

 • samochód służbowy używany do celów prywatnych (opłata ryczałtowa, zasady rozliczania kosztów paliwa – najnowsze wyroki sądów),

 • sfinansowanie mieszkania,

 • nieoprocentowana pożyczka.

 

5. Najnowsze stanowisko organów skarbowych w sprawie wynajmu więcej niż jednego mieszkania w kontekście  wyroku NSA w tej sprawie

 

6. Opodatkowanie szkoleń dla menagerów w tym z zakresu BHP - najnowsze wykładnie

 

7. Skutki podatkowe pracowniczych programów kapitałowych

 

8. Nowe zasady składania oświadczeń o wyborze formy opodatkowania dochodów z najmu a także obowiązków ewidencji przez podatnika mającego dochody z najmu zryczałtowanego ( 8,5 % )

 • wybrane zwolnienia  podatkowe mi. In. dotyczące „ulgi mieszkaniowej „

 • omówienie nowych regulacji związanych z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych

 • zmiany w zakresie dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji podatkowej

 

9. Podatek u żródła w kontekście nowych obowiązków płatnika związanych z wypłatami dla nierezydentów – w tym zmiany w zakresie sposobu poboru tego podatku  - omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.

 

10. Podatek od niezrealizowanych zysków  ( podatek z tytułu wyjścia )- omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.

 

11. Danina solidarnościowa pochodząca od osób najlepiej zarabiających na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych – omówienie

 

12. Wybrane zmiany w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczące m. in:

 • definicji korzyści podatkowej

 • sztuczności działania

 • ograniczenia możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania

 • zmiany dotyczące mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania

 • dopuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec płatników oraz  dodatkowego zobowiązania podatkowego wobec nich

 • zmiany w zakresie postępowania w przedmiocie wydania opinii zabezpieczającej.

 • postępowanie w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania – główne zasady

 

Pytania i odpowiedzi,  w tym na zagadnienia nie poruszone w treści programu a związane z problemami podatkowymi płatnika .

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienie z podatku od 1 sierpnia 2019 dla młodych podatników, obniżony PIT do 17%, podwyższone koszty podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT


Data szkolenia:
2019-11-10   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Warszawa - Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Sienna 39   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 21 października 2019r. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


 

Prowadzący: Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów

1. Nowe zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych: 

 

Zakres przedmiotowy ulgi 

 • jakiego rodzaju dochody  podlegają temu zwolnieniu

 • jaki limit objęty zwolnieniem w roku 2019 a jaki w kolejnych latach,  

 

Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji:

 • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika,

 • składki ZUS od dochodów wolnych od PIT,

 • naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT

 • zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.

   

2. Podwyższenie kosztów pracowniczych, w tym:

 •  nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji,

 • potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a roczne limity kosztów uzyskania przychodów,

 • koszty działalności wykonywanej osobiście, w tym koszty zarządu, rady nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich.

 

3. Zmiana skali podatkowej, w tym:

 • potrącanie stawki podatku 17 % - data wejścia w życie regulacji,

 • pobór zaliczek na podatek w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a rozliczenie roczne podatku,

 • stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek,

 • stawka 17,75% - kiedy płatnik potrąci zaliczkę w takiej wysokości,

 • nowa skala PIT, a umowy opodatkowane ryczałtem

 • roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek

 

4. Świadczenia nieodpłatne jako przychód ze stosunku pracy – kontekst orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego , w tym:

 • spotkania okolicznościowe, wycieczki, dowóz pracownika do zakładu pracy, ubezpieczenia, pakiety medyczne, itp.

 • samochód służbowy używany do celów prywatnych (opłata ryczałtowa, zasady rozliczania kosztów paliwa – najnowsze wyroki sądów),

 • sfinansowanie mieszkania,

 • nieoprocentowana pożyczka.

 

5. Najnowsze stanowisko organów skarbowych w sprawie wynajmu więcej niż jednego mieszkania w kontekście  wyroku NSA w tej sprawie

 

6. Opodatkowanie szkoleń dla menagerów w tym z zakresu BHP - najnowsze wykładnie

 

7. Skutki podatkowe pracowniczych programów kapitałowych

 

8. Nowe zasady składania oświadczeń o wyborze formy opodatkowania dochodów z najmu a także obowiązków ewidencji przez podatnika mającego dochody z najmu zryczałtowanego ( 8,5 % )

 • wybrane zwolnienia  podatkowe mi. In. dotyczące „ulgi mieszkaniowej „

 • omówienie nowych regulacji związanych z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych

 • zmiany w zakresie dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji podatkowej

 

9. Podatek u żródła w kontekście nowych obowiązków płatnika związanych z wypłatami dla nierezydentów – w tym zmiany w zakresie sposobu poboru tego podatku  - omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.

 

10. Podatek od niezrealizowanych zysków  ( podatek z tytułu wyjścia )- omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.

 

11. Danina solidarnościowa pochodząca od osób najlepiej zarabiających na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych – omówienie

 

12. Wybrane zmiany w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczące m. in:

 • definicji korzyści podatkowej

 • sztuczności działania

 • ograniczenia możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania

 • zmiany dotyczące mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania

 • dopuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec płatników oraz  dodatkowego zobowiązania podatkowego wobec nich

 • zmiany w zakresie postępowania w przedmiocie wydania opinii zabezpieczającej.

 • postępowanie w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania – główne zasady

 

Pytania i odpowiedzi,  w tym na zagadnienia nie poruszone w treści programu a związane z problemami podatkowymi płatnika .

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl