Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zmiany w Podatku Dochodowym (PIT- zerowy dla młodych) od 01 sierpnia 2019 r.

Rozliczanie świadczeń pracowniczych w świetle przepisów podatkowo - składkowych

 

 
Data szkolenia:   
2019-10-10   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 1 października 2019r. - koszt szkolenia -341,46 zł. netto (420 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian wprowadzonych ustawą o PDOF obowiązujących od 01 sierpnia 2019 r. zwalniających z opodatkowania przychodów dla osób do 26 roku życia, przekazanie praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów na praktycznych przykładach

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Przychody zwolnione z podatku dla osób do 26 lat

 • źródła przychodów objęte zwolnieniem
 • ukończenie 26 lat a zwolnienie z opodatkowania
 • zwolnienie z podatku przychodu osób wykonujących pracę za granicą
 • rozliczenie składek ZUS od przychodu zwolnionego z podatku
 • PIT-11 z przychodem zwolnionym z opodatkowania
 • koszty uzyskania przychodu w tym rozliczenie kosztów 50%
 • zasady rozliczania podatku po przekroczeniu rocznych limitów: 18% czy 32%

 

Lista płac z przychodami zwolnionymi z opodatkowania

 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • wynagrodzenie i świadczenie niepieniężne w tym świadczenia z ZFŚS
 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłek
 • rozliczanie umów zlecenia

Zmiany w podatku a dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia

 • przychody zwolnione z opodatkowania a kwoty wolne od potrąceń
 • wpływ wprowadzonych zmian na dokonywanie potrąceń

Zmiany w podatkach w 2020 r.

 • pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego
 • oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia

 

Planowane zmiany w ustawie o PDOF od 01 stycznia 2020 r.

 • zmiana pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • obniżenie skali podatkowej

Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

 • moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika PPK
 • kiedy powstanie przychód składki finansowanej przez Podmiot zatrudniający
 • przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a Podmiotu zatrudniającego

Świadczenia dla pracowników w rozliczeniach ZUS i podatku w najnowszych interpretacjach KIS, ZUS

 

 • ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
 • organizacja imprezy firmowej dla pracowników, byłych pracowników oraz osób towarzyszących
 • finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników
 • pracownicze karty na posiłki w ramach świadczeń BHP
 • najnowsze rozstrzygnięcia KIS

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:

 • pobierania świadczeń chorobowych 
 • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego

korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:

 • finansowanie pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika bez składek i podatku wraz z wyżywieniem

 • zaliczka na podatek, gdy miesiącu przekazano wyłącznie świadczenie rzeczowe

 

Nagrody, upominki, darowizny 

 • udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach
 • nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych
 • opodatkowanie i oskładkowanie nagród 
 • upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
 • prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę
 • darowizna przekazana pracownikowi

 

Świadczenia finansowane z ZFŚS funduszy Związków Zawodowych  środków obrotowych  dla pracowników, emerytów i rencistów w najnowszych interpretacjach KIS, ZUS 

Świadczenia pieniężne i rzeczowe:

 • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
 • umorzenie pożyczki – skutki podatkowo składkowe
 • częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych
 • świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe 
 • świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy
 • świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia
 • świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty 
 • świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania

Zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.

 • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp. zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
  • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach 

  • organizacja dnia dziecka, mikołajek

 • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł

Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18

 • wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność 

 • pojęcie „dopłaty” do wypoczynku

 • dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół

 • które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba)

 • źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zmiany w Podatku Dochodowym (PIT- zerowy dla młodych) od 01 sierpnia 2019 r.

Rozliczanie świadczeń pracowniczych w świetle przepisów podatkowo - składkowych

 


Data szkolenia:
2019-10-10   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 1 października 2019r. - koszt szkolenia -341,46 zł. netto (420 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian wprowadzonych ustawą o PDOF obowiązujących od 01 sierpnia 2019 r. zwalniających z opodatkowania przychodów dla osób do 26 roku życia, przekazanie praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów na praktycznych przykładach

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Przychody zwolnione z podatku dla osób do 26 lat

 • źródła przychodów objęte zwolnieniem
 • ukończenie 26 lat a zwolnienie z opodatkowania
 • zwolnienie z podatku przychodu osób wykonujących pracę za granicą
 • rozliczenie składek ZUS od przychodu zwolnionego z podatku
 • PIT-11 z przychodem zwolnionym z opodatkowania
 • koszty uzyskania przychodu w tym rozliczenie kosztów 50%
 • zasady rozliczania podatku po przekroczeniu rocznych limitów: 18% czy 32%

 

Lista płac z przychodami zwolnionymi z opodatkowania

 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • wynagrodzenie i świadczenie niepieniężne w tym świadczenia z ZFŚS
 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłek
 • rozliczanie umów zlecenia

Zmiany w podatku a dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia

 • przychody zwolnione z opodatkowania a kwoty wolne od potrąceń
 • wpływ wprowadzonych zmian na dokonywanie potrąceń

Zmiany w podatkach w 2020 r.

 • pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego
 • oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia

 

Planowane zmiany w ustawie o PDOF od 01 stycznia 2020 r.

 • zmiana pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • obniżenie skali podatkowej

Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

 • moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika PPK
 • kiedy powstanie przychód składki finansowanej przez Podmiot zatrudniający
 • przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a Podmiotu zatrudniającego

Świadczenia dla pracowników w rozliczeniach ZUS i podatku w najnowszych interpretacjach KIS, ZUS

 

 • ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
 • organizacja imprezy firmowej dla pracowników, byłych pracowników oraz osób towarzyszących
 • finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników
 • pracownicze karty na posiłki w ramach świadczeń BHP
 • najnowsze rozstrzygnięcia KIS

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:

 • pobierania świadczeń chorobowych 
 • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego

korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:

 • finansowanie pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika bez składek i podatku wraz z wyżywieniem

 • zaliczka na podatek, gdy miesiącu przekazano wyłącznie świadczenie rzeczowe

 

Nagrody, upominki, darowizny 

 • udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach
 • nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych
 • opodatkowanie i oskładkowanie nagród 
 • upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
 • prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę
 • darowizna przekazana pracownikowi

 

Świadczenia finansowane z ZFŚS funduszy Związków Zawodowych  środków obrotowych  dla pracowników, emerytów i rencistów w najnowszych interpretacjach KIS, ZUS 

Świadczenia pieniężne i rzeczowe:

 • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
 • umorzenie pożyczki – skutki podatkowo składkowe
 • częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych
 • świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe 
 • świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy
 • świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia
 • świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty 
 • świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania

Zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.

 • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp. zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
  • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach 

  • organizacja dnia dziecka, mikołajek

 • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł

Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18

 • wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność 

 • pojęcie „dopłaty” do wypoczynku

 • dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół

 • które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba)

 • źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl