Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - nowe formularze PIT

 
Data szkolenia:   
2020-01-27   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2020r. - koszt szkolenia 350 zł. netto (430,20 zl. brutto). Po tym terminie obowiazuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

Omówienie nowych formularzy podatkowych PIT

 

Zwolnienie dochodów do 26 roku życia

 1. Ogólne zasady zwolnienia wynagrodzeń osób do 26 roku życia

 2. Umowy, przy których możliwe jest zastosowanie zwolnienia do 26 roku życia

 3. Zwolnienie dochodów w okresie od sierpnia do grudnia 2019 roku – warunki 

 4. Zwolnienie dochodów od stycznia 2020 roku warunki

 5. Ukończenie 26 lat w ciągu roku a rozliczenie podatkowe

 6. Dochody zwolnione z opodatkowania a utrata 50% kosztów uzyskania przychodu

 7. Zwolnienie od opodatkowania a składka na ubezpieczenie zdrowotne

 8. Lista płac a dochody zwolnione do 26 roku życia

Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy

 1. Zastąpienie 18% stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych stawką w wysokości 17% od 1 października 2019 roku

 2. Zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy w 2019 roku i w 2020 roku

 3. Zasady rozliczenia podatku dochodowego za 2019 rok i 2020 rok

Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy i w kwocie wolnej od opodatkowania

 1. Nowa wysokość zaliczek na podatek dochodowy za pracowników 

 2. Zasady stosowania kosztów pracowniczych w 2019 roku i 2020 roku

 3. Nowa kwota wolna od opodatkowania i zasady jej wyliczania

Indywidualny rachunek bankowy dla podatników i płatników

 1. Zasady działania jednego rachunku bankowego 

 2. Zasady zaliczania wpłat na poczet zobowiązań i zaległości podatkowych przy jednym rachunku bankowym

Projekt interpretacji ogólnej dotyczącej 50% kosztów uzyskania przychodu

 1. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – pojęcie utworu autorskiego jako warunek zastosowania 50% kosztów 

 2. Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych przy umowach o pracę – zapisy umowy, zakres obowiązków, etc. 

 3. Przenoszenie praw autorskich w umowach o dzieło i umowach o przeniesienie praw do utworu. 

 4. Zapisy istotne przy umowach o przeniesienie praw autorskich.

 5. Rodzaje działalności w których można stosować 50% koszty uzyskania przychodu.

 6. Stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych do 50% kosztów podatkowych.

 7. Ryzyka związane z stosowanie 50% kosztów przy informatykach

 8. Elementy umowy o pracę z 50% kosztami uzyskania przychodu

 9. Najnowsze stanowiska organów podatkowych, wyroki sądów administracyjnych oraz planowana interpretacja ogólna dotycząca 50% kosztów przy umowach o pracę

 10. Wdrożenie 50% kosztów a raportowanie schematów podatkowych organom podatkowym

Planowana rezygnacja z 30-krotności minimalnego wynagrodzenia

 1. Skutki rezygnacji z ograniczenia z 30-krotności minimalnego wynagrodzenia

 2. Korekta listy płac za poprzedni rok a 30-krotnośc minimalnego wynagrodzenia

Plany dotyczące samozatrudnienia 

 1. Ryzyka podważania samozatrudnienia – test przedsiębiorcy, obowiązujące przepisy

 2. Planowane zmiany w składkach samozatrudnionych

Zmiana naliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 1. Zasady obliczania wysokości odpisu na zfśs

 2. Korekta odpisu za 2019 roku

Rozliczanie świadczeń socjalnych

 1. Zwolnienia zapomóg losowych i socjalnych 

 2. Zwolnienie świadczeń okolicznościowych

 3. Zwolnienie wypoczynku dzieci i młodzieży 

 4. Kryterium socjalne z świadczenia z ZFŚS

 5. Uprawnienia ZUS w zakresie weryfikacji świadczeń związanych z ZFŚS

Outsourcing – ryzyka podatkowo-ubezpieczeniowe

 1. Pojęcie outsourcingu usług – po co i dlaczego taki popularny

 2. Możliwość ustalenia płatnika przez ZUS – konsekwencje od obu stron

 3. Ryzyka w outsourcingu na gruncie podatkowym

 

 

Prowadzący: Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek dochodowy od osób fizycznych - nowe formularze PIT


Data szkolenia:
2020-01-27   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2020r. - koszt szkolenia 350 zł. netto (430,20 zl. brutto). Po tym terminie obowiazuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Omówienie nowych formularzy podatkowych PIT

 

Zwolnienie dochodów do 26 roku życia

 1. Ogólne zasady zwolnienia wynagrodzeń osób do 26 roku życia

 2. Umowy, przy których możliwe jest zastosowanie zwolnienia do 26 roku życia

 3. Zwolnienie dochodów w okresie od sierpnia do grudnia 2019 roku – warunki 

 4. Zwolnienie dochodów od stycznia 2020 roku warunki

 5. Ukończenie 26 lat w ciągu roku a rozliczenie podatkowe

 6. Dochody zwolnione z opodatkowania a utrata 50% kosztów uzyskania przychodu

 7. Zwolnienie od opodatkowania a składka na ubezpieczenie zdrowotne

 8. Lista płac a dochody zwolnione do 26 roku życia

Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy

 1. Zastąpienie 18% stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych stawką w wysokości 17% od 1 października 2019 roku

 2. Zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy w 2019 roku i w 2020 roku

 3. Zasady rozliczenia podatku dochodowego za 2019 rok i 2020 rok

Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy i w kwocie wolnej od opodatkowania

 1. Nowa wysokość zaliczek na podatek dochodowy za pracowników 

 2. Zasady stosowania kosztów pracowniczych w 2019 roku i 2020 roku

 3. Nowa kwota wolna od opodatkowania i zasady jej wyliczania

Indywidualny rachunek bankowy dla podatników i płatników

 1. Zasady działania jednego rachunku bankowego 

 2. Zasady zaliczania wpłat na poczet zobowiązań i zaległości podatkowych przy jednym rachunku bankowym

Projekt interpretacji ogólnej dotyczącej 50% kosztów uzyskania przychodu

 1. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – pojęcie utworu autorskiego jako warunek zastosowania 50% kosztów 

 2. Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych przy umowach o pracę – zapisy umowy, zakres obowiązków, etc. 

 3. Przenoszenie praw autorskich w umowach o dzieło i umowach o przeniesienie praw do utworu. 

 4. Zapisy istotne przy umowach o przeniesienie praw autorskich.

 5. Rodzaje działalności w których można stosować 50% koszty uzyskania przychodu.

 6. Stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych do 50% kosztów podatkowych.

 7. Ryzyka związane z stosowanie 50% kosztów przy informatykach

 8. Elementy umowy o pracę z 50% kosztami uzyskania przychodu

 9. Najnowsze stanowiska organów podatkowych, wyroki sądów administracyjnych oraz planowana interpretacja ogólna dotycząca 50% kosztów przy umowach o pracę

 10. Wdrożenie 50% kosztów a raportowanie schematów podatkowych organom podatkowym

Planowana rezygnacja z 30-krotności minimalnego wynagrodzenia

 1. Skutki rezygnacji z ograniczenia z 30-krotności minimalnego wynagrodzenia

 2. Korekta listy płac za poprzedni rok a 30-krotnośc minimalnego wynagrodzenia

Plany dotyczące samozatrudnienia 

 1. Ryzyka podważania samozatrudnienia – test przedsiębiorcy, obowiązujące przepisy

 2. Planowane zmiany w składkach samozatrudnionych

Zmiana naliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 1. Zasady obliczania wysokości odpisu na zfśs

 2. Korekta odpisu za 2019 roku

Rozliczanie świadczeń socjalnych

 1. Zwolnienia zapomóg losowych i socjalnych 

 2. Zwolnienie świadczeń okolicznościowych

 3. Zwolnienie wypoczynku dzieci i młodzieży 

 4. Kryterium socjalne z świadczenia z ZFŚS

 5. Uprawnienia ZUS w zakresie weryfikacji świadczeń związanych z ZFŚS

Outsourcing – ryzyka podatkowo-ubezpieczeniowe

 1. Pojęcie outsourcingu usług – po co i dlaczego taki popularny

 2. Możliwość ustalenia płatnika przez ZUS – konsekwencje od obu stron

 3. Ryzyka w outsourcingu na gruncie podatkowym

 

 

Prowadzący: Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl